Last Update

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม กอ.รมน.ภาค 4 ประจำปี 2562

16 สิงหาคม 2019

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผบ.ศปก.ทภ.4 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุมการผ่านเข้า-ออก ตามแนวชายแดน และมอบนโยบายเพิ่มเติมในด้านมาตรการความเข้มงวด

14 สิงหาคม 2019

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการจริยศิลป์ และร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “ร่มเงาไม้ เย็นสบาย หายร้อนอาตม์” ผ้าป่าต้นไม้ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระ​บรม​ราช​ชนนี​พันปี​หลวง

14 สิงหาคม 2019