พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล และคณะพร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดพิธี “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

14 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

12 มกราคม 2562 เวลา10.00 น พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 และคณะพร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยกองทัพภาคที่ 4  ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เด็กๆ เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยหน่วย นขต.บก.ทภ.4 ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ของพี่ ๆ ทหาร , โดยการแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เฮลิคอปเตอร์ รถหุ้มเกราะ ซึ่งน้อง ๆ สามารถถ่ายภาพ ทดลองนั่งและสอบถามข้อมูลจากพี่ ๆ ทหารที่มีความเชี่ยวชาญได้ตลอดการเยี่ยมชม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__1384453 S__1384454 S__1384455 S__1384456 S__1384457 S__1384458 S__1384459

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล และคณะพร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดพิธี “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” "

Comments are closed.