พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่กองทัพภาคที่ 4

31 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. พันเอก อนุสรณ์  โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ  ศาลากลางจังหวัด สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่กองทัพภาคที่ 4 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะมีขึ้นในห้วง วันที่ 8 – 13 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมชม ร่วมเชียร์ และเป็นเจ้าภาพต้อนรับกองทัพกีฬากองทัพบก จากทุกภูมิภาค  รวมถึงจัดบูทจำหน่ายของที่ระลึก โดยได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เป็นอย่างดี

03. 04 (2) 04 05 06

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่กองทัพภาคที่ 4 "

Comments are closed.