กองทัพภาคที่ 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กองทัพภาคที่ 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ <<<
วันนี้ (20 ก.พ.62, 0930) ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของ ทภ.4 โดยมี พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับมณฑลทหารบก และหัวหน้าส่วนราชการด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ของกองทัพภาคที่ ๔ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่ ๔ ถึงระดับมณฑลทหารบก และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพบก ได้ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่กองทัพภาคที่ 4 จะได้นำผลการประชุม มาใช้เป็นแนวทาง ขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป1 2 3 5 8 DSC S__100720642

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทัพภาคที่ 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ "

Comments are closed.