พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก ที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4

19 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก ที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 แห่งใหม่ ณ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ความคิดริเริ่มในการก่อสร้างที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ขึ้นมาใหม่นั้น เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งสมาคม และที่ทำการของสมาชิกแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 4 ทุกคน แทนที่ตั้งเดิมที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรม เป็นแหล่งเรียนรู้ และพบปะของเหล่าสมาชิก เพื่อจัดแสดงสินค้าจากฝีมือกลุ่มแม่บ้าน สามารถให้พี่น้องประชาชน และบุคคลรอบค่าย ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาถูก และมีคุณภาพจากฝีมือกลุ่มแม่บ้าน ถือเป็นการกระจายรายได้ของสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

▶️ ปัจจุบันที่ทำการดังกล่าว อยู่ในการออกแบบให้ตรงตามความต้องการ และพื้นที่ใช้สอยของสมาชิก หลังจากอนุมัติโครงการแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน การก่อสร้างครั้งนี้ การออกแบบทั้งหมด เกิดจากความคิดและตัดสินใจร่วมกันของเหล่าสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทั้งการออกแบบภายนอก ภายใน และแบบก่อสร้างอาคาร ถือเป็นแหล่งรวมจิตใจ ชาวสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับสมาชิกต่อไป

S__7479300 S__7479303 S__7479308 S__7479310 S__7479347 S__7479352 S__7479354

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก ที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 "

Comments are closed.