แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

8 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562 โดยเน้นย้ำนโยบายของ ทบ. ที่ให้ดูแลน้องทหารใหม่ เสมือนเป็นน้องคนเล็กของครอบครัว รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.2 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยให้แนวทางการปรับตัวแก่ทหารใหม่ ในการเข้ารับการฝึก เป็นน้องสุดท้องของกองทัพบกนั่นเอง

▶️โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำต่อผู้บังคับหน่วยและครูฝึกในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ต้องไม่มีการได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการฝึก และทุกครั้งที่มีการฝึกจะต้องระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน โดยให้มีการตรวจปัสสาวะ วัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อม การฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทหารใหม่ถ้าพบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องบำบัดรักษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งนี้เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชน ได้อุ่นใจในการเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติของลูกหลาน โดยให้คิดว่าเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน

▶️โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้มีการตรวจความพร้อมทั้งทางด้านของยุทโธปกรณ์ในการฝึกสอน ความรู้ของครูผู้ฝึก และแบบเรียนต่างๆ  ที่ต้องใช้สอนพลทหารใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นน้องเล็กของกองทัพบก เพื่อการรับใช้ชาติต่อไป■

S__9306147 S__9306161 S__9306162 S__9306163

S__9306155

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ "

Comments are closed.