ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในหัวข้อ ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน ของ ทภ.4

10 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ด้วย กองทัพภาคที่ 4 โดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ “ ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน ” เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทบ. ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการประกวด สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ โดยอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำระเบียบการประกวด และเป็นคณะกรรมการตัดสิน ปิดรับผลงาน เมื่อ 28 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวด ในแต่ละประเภท ดังนี้

1.ประเภทภาพถ่าย จากกล้อง Digital มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 84 ผลงาน รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อส.ทพ. วิศรุต  สุวรรณพงศ์ สังกัด กรม ทพ.45 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ.ส.อ. อภิวิชญ์  ย่องซี้ สังกัด มทบ.41 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ส.อ.อนุพงศ์  วัชชิร สังกัด กรม สน.พล.ร.15 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ส.ท. คุณากร  เต็มยอด สังกัด ร.15 พัน.2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ๔๕  ผลงาน รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส.ท. นิซูลกิ๊ฟลี  เลาะเมาะ สังกัด ร.5  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อส.ทพ.หญิง ทิพย์มณี  ทิพย์เศวต สังกัด กรม ทพ.41 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นาย ชัยบรรชา  ประจง   ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ส.อ. เอกลักษณ์  รักษ์วงศ์ สังกัด พล.ร.5 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.ประเภทวีดีโอสั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ๕ ผลงาน รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังสั้น เรื่อง “ ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน ” จาก ทีม ศปส.ศปก.ทภ.4 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ได้แก่ จ.ส.อ. เอกสกุล  จันทรสุวรรณ สังกัด กรม ทพ.47 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ส.อ. จักราวุธ  เศษนเวช สังกัด ป.พัน.105 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กองทัพภาคที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้              ชมเชย ประเภทกล้องดิจิทัล อันดับ 1 ประเภทกล้องดิจิทัล อันดับ 1 ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ อันดับ 2 ประเภทกล้องดิจิทัล อันดับ 2 ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ อันดับ 3 ประเภทกล้องดิจิทัล อันดับ 3 ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ ชมเชย ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในหัวข้อ ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน ของ ทภ.4 "

Comments are closed.