📚 รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 📚

14 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

▶ วันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 0930 ที่ห้องประชุม 4 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช พลโท กิตติศักดิ์  บุญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางมาติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารประจำปี 2562 ของหน่วยงานในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี แมนศักดิ์  บุญโพธิ์แก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

▶ สำหรับการเดินทางมาติดตาม และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ มีแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะ และที่ดินที่ถูกบุกรุก ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ จ.พัทลุง, จ.สงขลา และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามกลไกของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อย่างยั่งยืน ต่อไป 📚

 

IMG_1086 IMG_1090 IMG_1092 IMG_1098 IMG_1103 IMG_1106 IMG_1115 IMG_1118 IMG_1120 IMG_1129IMG_1101IMG_1082

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 📚 "

Comments are closed.