รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านกิจการพลเรือน

16 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม  ขับเคลื่อนงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อชี้แจงการปฎิบัติแต่ละส่วนงาน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด และ หน่วยหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 เพื่อการประสานการปฏิบัติ และหารือให้การปฏิบัติของทุกส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 2 บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

 

S__6520847 S__6520848 S__6520850

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านกิจการพลเรือน "

Comments are closed.