กองทัพภาคที่4จัดประชุมการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ “ARMY LAND”

12 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

⭐️ วันที่ 12 มิ.ย.62, 1330 กองกิจการพลเรือน  กองทัพภาคที่4 จัดการประชุมบูรณาการท่องเที่ยวในค่ายวชิราวุธ ภายใต้แบรนด์ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองทัพภาคที่ 4 โดยมี พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคส่วนต่างๆ ณ ที่ห้องประชุม 1 บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ⭐

S__41582636 S__41582635 S__41582633 S__41582632 S__41582631

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทัพภาคที่4จัดประชุมการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ “ARMY LAND” "

Comments are closed.