📚 รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะกำลังพล พร้อมดูแลสวัสดิการ ตามความต้องการของกำลังพล และตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 📚

18 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะกำลังพล พร้อมดูแลสวัสดิการ ตามความต้องการของกำลังพล และตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 📚

▶️ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 0820 ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนาสวัสดิการของกำลังพล ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4
▶️ สำหรับการพบปะกำลังพล ในรูปแบบเสนาสนเทศในครั้งนี้ เป็นนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการพัฒนาและดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพล ให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเมื่อ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการพบปะกำลังพลทุกนาย และมีการสอบถาม รวมถึงสำรวจความต้องการของกำลังพลมาครั้งหนึ่งแล้ว สำหรับการพบปะกำลังพลในครั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็น ที่กำลังพลร่วมกันแสดงออก ซึ่งขณะนี้ ได้นำความต้องการของกำลังพล ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหาและเร่งพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความต้องการของกำลังพล และนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ต่อไป …
▶️ ภาพ/ข่าว โดย : ศปส.ศปก.ทภ.4

IMG_8888 IMG_8893 IMG_8890 IMG_8884 IMG_8883 IMG_8873 IMG_8879 IMG_8880

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะกำลังพล พร้อมดูแลสวัสดิการ ตามความต้องการของกำลังพล และตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 📚 "

Comments are closed.