พ.อ.อนุสรณ์ โออุไรเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการทำงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

20 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚เมื่อ 20 มิ.ย.62 , 1330 พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร หน.คณะทำงานขับเคลื่อนงาน ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการทำงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ร่วมกับ ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด, ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.41-46, ศอ.จอส.904 วปร.พล.ร.5, ศอ.จอส.904 วปร.พล.ร.15, ศอ.จอส.904 วปร.พล.พัฒนา 4, ศอ.จอส.904 วปร.บชร.4 ได้มีการขับเคลื่อนงาน โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” แผนการซักซ้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และการนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและการขยายผล
อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 2 บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.❇

IMG_1575 IMG_1576 IMG_1577 IMG_1578 IMG_1581

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พ.อ.อนุสรณ์ โออุไรเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการทำงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "

Comments are closed.