กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ จับมือ-เตรียมทำ MOU. ด้าน ปชส.

8 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ ห้องประชุมอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ลัดดาวัลย์ แก้วศรีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เตรียมจัดทำ MOU. ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าสู่การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0
จากนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ เพื่อเข้าสู่การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 กองทัพภาคที่ 4 โดย พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 พร้อมกับ พันเอกหญิง ผุสดี เต็มยอด รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเข้าพบปะ หารือ และร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ลัดดาวัลย์ แก้วศรีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อหารือในเรื่องการเตรียมจัดทำMOU. ด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ เราจะจับมือไปด้วยกัน ” โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองทัพบก ในงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องต่างๆ
พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 กล่าวในที่ประชุมว่า “ งานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เป็นงานที่สำคัญ และจากนโยบายที่ว่า “ กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ” ซึ่ง กองทัพภาคที่ 4 มีการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และงานต่างๆ ในทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดี ที่ได้มาร่วมหารือกับคณะอาจารย์ ในการเตรียมจัดทำ MOU. ด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีกับทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน ” โดยการหารือในครั้งนี้ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้นำนโยบายของกองทัพบก ในเรื่องสำคัญ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาพระราชทาน, นโยบายการดูแลทหารใหม่ผลัด 2/61 ภายใต้แนวคิด “ จะดูแลเหมือนน้องคนเล็ก เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ” และการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ มาเป็นประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์ ห้วงเดือนพฤศจิกายน นี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ลัดดาวัลย์ แก้วศรีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ยินดี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 4 ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ทางวิชาการ โดยในขั้นต้น จะทำการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ในหัวข้อ “การฝึกอบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ” โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์, กองกำลังทหารพราน และสัสดีจังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 นาย ในวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2561 นี้ ที่ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช และจะขยายผลความร่วมมือไปสู่การทำ MOU. ในนามของ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยอธิการบดี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช และแม่ทัพภาคที่ 4 ในอนาคต ต่อไป

DSC002 DSC06536 DSC06537 DSC06543 DSC06604 DSC06607 DSC06612

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ ม.ราชภัฎนครศรีฯ จับมือ-เตรียมทำ MOU. ด้าน ปชส. "

Comments are closed.