รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมฟุตบอลเสือใต้ ดวลแข้งสิงห์เหนือ สนองนโยบาย smart soldier

8 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 7 พ.ย.61 เวลา 1600  พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และร่วมเล่นกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ ณ สนามฟุตบอล ป.5 พัน.105 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พลตรี สิทธิพร มุสิกสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างนายทหารสัญญาบัตรในค่ายวชิราวุธ ” สิงห์เหนือพบเสือใต้ ” โดยทีมสิงห์เหนือ คือหน่วยตั้งแต่ มทบ.41-กรมทหารปืนใหญ่ที่5 (เสื้อสีเหลือง) และ เสือใต้ ตั้งแต่หน่วย มทบ.41 ถึง ร.15 พัน.2 ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้สมกับนโยบายของกองทัพบกที่ว่า smart soldier

วันที่ 7 พ.ย.61 เวลา 1600  พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และร่วมเล่นกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ ณ สนามฟุตบอล ป.5 พัน.105 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พลตรี สิทธิพร มุสิกสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างนายทหารสัญญาบัตรในค่ายวชิราวุธ ” สิงห์เหนือพบเสือใต้ ” โดยทีมสิงห์เหนือ คือหน่วยตั้งแต่ มทบ.41-กรมทหารปืนใหญ่ที่5 (เสื้อสีเหลือง) และ เสือใต้ ตั้งแต่หน่วย มทบ.41 ถึง ร.15 พัน.2 ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้สมกับนโยบายของกองทัพบกที่ว่า smart soldier

 

IMG_0800 IMG_0884

293696 293698 293699 293702 293703 293710 IMG_4611 IMG_4633 IMG_4674IMG_4616 IMG_4633

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมฟุตบอลเสือใต้ ดวลแข้งสิงห์เหนือ สนองนโยบาย smart soldier "

Comments are closed.