📚 กองทัพภาคที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 ตามนโยบาย SMART SOLDIERS STRONG ARMY ของกองทัพบก (รอบตกค้าง) 📚

16 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 กองทัพภาคที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 ตามนโยบาย SMART SOLDIERS STRONG ARMY ของกองทัพบก (รอบตกค้าง) 📚

▶️ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 1500 ที่ กองทัพภาคที่ 4 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นายทหารประทวน , พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2562 รอบตกค้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นย้ำให้กำลังพลมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ ดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
▶️ ทั้งนี้ การทดสอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดมีจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/// ภาพ/ข่าว โดย ศปส.ศปก.ทภ.4 ///

S__13393928 S__13393929 S__13393930 S__13393931 S__13393933 S__13393934

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 กองทัพภาคที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 ตามนโยบาย SMART SOLDIERS STRONG ARMY ของกองทัพบก (รอบตกค้าง) 📚 "

Comments are closed.