พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม ประจำปี 2562

16 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

🇹🇭 พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม ประจำปี 2562 🇹🇭

📢 วันที่ 15 ส.ค.62, 09.30 น. ที่ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม ประจำปี 2562 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีสมาชิกโครงการเพชรในตม ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้าร่วมการอบรม กว่า 130 คน ซึ่งกำหนดทำการอบรมฯ มีกำหนด 2 วัน ในห้วง 15 -16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เมืองลิกอร์ และลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝายมีชีวิต ในพื้นที่ อ.พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช จัดการอบรมโดย กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
📢 สำหรับโครงการ “เพชรในตม”เริ่มต้นเมื่อปี 2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ราษฎรในหมู่บ้านที่ห่างไกล เพราะการศึกษาจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง มีผลการเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนทำการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตเพชรในตม จบการศึกษาแล้ว 29 รุ่น กว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกและกลุ่มพลังมวลชนระดับปัญญาชนที่มีประสิทธิภาพ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นเสาหลักในการสร้างและขยายเครือข่าย รวมถึงการประสานความร่วมมือต่างๆ
📢 พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ขอให้ผู้อบรมทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้กลับไปเสริมสร้างงานในหน้าที่ของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร ซึ่งถือว่าทุกคน คือเครือข่ายมวลชนที่มีคุณค่ายิ่ง และขอให้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาภูมิลำเนาของตนเอง ให้มีความมั่นคง มีการพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา ให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นแกนหลักของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำพาประเทศชาติของเรามุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

/// ภาพ/ข่าว โดย ศปส.ศปก.ทภ.4 ///

IMG_7085 IMG_7092 IMG_7105 IMG_7130 IMG_7146 IMG_7163 IMG_7176 IMG_7184

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม ประจำปี 2562 "

Comments are closed.