📚 รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 📚

20 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 📚
เมื่อ 20 ส.ค.62 , 0930 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 และติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2562 และหารือ สถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและการแก้ไขปัญหา
โดยมี นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจาก ศปร.ทภ.4 , จว.น.ศ. , กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ , กรมเจ้าท่า , กรมพัฒนาที่ดิน , กรมประมง , กรมควบคุมมลพิษ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จว.น.ศ.

1616991 IMG_8414 IMG_8416 IMG_8427 IMG_8464 IMG_8496

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 รอง มทภ.4 ผู้แทน มทภ.4 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 📚 "

Comments are closed.