📚 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจตัดผมให้น้อง โดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 📚

5 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจตัดผมให้น้อง โดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 📚

✅ วันที่ 4 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น. กำลังพลจิตอาสาของกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจตัดผมให้น้อง “ ณ โรงเรียนบ้านชะเอียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกจิตอาสา จากกำลังพลและครอบครัวของกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 และนักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรม ร่วมใจตัดผมให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านชะเอียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยมี นาย ประสิทธิ์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านชะเอียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านชะเอียนร่วมให้การต้อนรับ

✅ สำหรับโครงการ “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจตัดผมให้น้อง ” ณ โรงเรียนบ้านชะเอียน ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมของนักเรียน โดยความร่วมมือของกำลังพลและแม่บ้าน รวมถึงนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะในเรื่องของการตัดผมชาย และพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ ให้บริการตัดผมให้กับนักเรียน จำนวน 75 คน และศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำจัดทำสกู๊ปข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป

///ภาพ/ข่าว โดย ศปส.ศปก.ทภ.4 ///

IMG_6929 IMG_6960 IMG_7053 IMG_7062 IMG_7079 IMG_7082 IMG_7086

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจตัดผมให้น้อง โดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 📚 "

Comments are closed.