📚 รอง มทน.4 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติพัฒนากร (สงบ จิตตปญโญ) บุญขวัญ อายุ 84 ปี พรรษา 45 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดนางพระยา 📚

5 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 รอง มทน.4 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติพัฒนากร (สงบ จิตตปญโญ) บุญขวัญ อายุ 84 ปี พรรษา 45 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดนางพระยา  📚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    📚 เมื่อ 5 ก.ย. 62 , 1330                                                                                                                                                                 พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4 และคณะ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติพัฒนากร (สงบ จิตตปญโญ) บุญขวัญ อายุ 84 ปี พรรษา 45 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดนางพระยา โดยมี พระเดชพระคุณพระหรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานกล่าวสังเวคกถา และพล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4 เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์   ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดนางพระยา  ต.ปากนคร  อ.เมือง  จว.น.ศ.

IMG_9152 IMG_9155 IMG_9157 IMG_9166 IMG_9171 IMG_9186 IMG_9198 IMG_9206 IMG_9217 IMG_9226 IMG_9239 IMG_9242 IMG_9249

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 รอง มทน.4 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติพัฒนากร (สงบ จิตตปญโญ) บุญขวัญ อายุ 84 ปี พรรษา 45 อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดนางพระยา 📚 "

Comments are closed.