กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

15 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมส่งธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ จุดรับบริจาค ศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของ”ให้กับผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของ กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 2 จุด คือ
จุดที่ 1 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย มทบ.41 ,ร.15 ,ป.5 รับผิดชอบการบริจาคตั้งแต่ภาคใต้ตอนบน คือชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช โทร. 075383538
จุดที่ 2 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังเก่า) ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย มทบ.42 ,ร.5 รับผิดชอบภาคใต้ตอนล่าง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โทร. 074586685

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 โทร 075383405

S__15794213

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) "

Comments are closed.