พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

18 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสามารถทำให้พื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

เมื่อเวลา 08.50 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 ได้ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน และคณะ เพื่ออัญเชิญพระราชกระแสชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง มายังศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดนทรงพระราชกระแสชมเชย หน่วยงาน ทั้ง 11 หน่วยงาน ที่ได้บูรณาการประสานความร่วมมือเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เข้ารับพระราชทานกระแสชมเชยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานทั้งสิ้น 11 หน่วยงานได้แก่ กองทัพภาคที่ 4, กองทัพอากาศ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ชุดท่อพญานาคซิ่ง โดยมีพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างมีความสำนึก และปิติซาบซึ้งในพระกรุณาอันล้นพ้น ที่ได้พระราชทานพระราชกระแสชมเชยให้หน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพลังใจสำคัญ เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด พัฒนาความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขให้แก่ อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองสืบไป

 

646120 646124 646125 646154 646155

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง "

Comments are closed.