📚 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 📚

26 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

📚 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 📚
📚 เมื่อ 20 ก.ย. 62 , 0830 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้เยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทาน และพบปะพูดคุยในการดำเนินการปรับปรุง และ พัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมี พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 อำเภอเมือง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG_5596 IMG_5621 IMG_5671 IMG_5700 IMG_5709 IMG_5746 IMG_5762 IMG_5817 IMG_5871 IMG_5905 IMG_5915 IMG_5917

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " 📚 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 📚 "

Comments are closed.