จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’

26 กันยายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’

เมื่อ 26 กันยายน 2562 เวลา 1000 น. พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพันเอกสมชาย โปณะทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนซึ่งทาง กองทัพภาคที่ 4 ได้ศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล จำนวน 2 จุด คือ
1 สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้สามารถส่งทานน้ำใจในการร่วมบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจุดที่ 1.มีหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 , กรมทหารราบที่ 15 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่รับสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯดังนี้
1 พันโทสุนทร ศิริธรรม รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 เบอร์โทรติดต่อ 086-4886314
2 ร้อยโทสำราญ ปลอดขำ ประจำมณฑลทหารบกที่ 41 089-2922574
3 จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์ สิทธิพิทักษ์ นายสิบการภาพ กองกิจการ พลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 เบอร์โทรติดต่อ 095-0241535
4 สิบตรีศตวรรษ บัวสกุล พลขับรถจักรยานยนต์ หมวดพันทหารสารวัตรที่ 41 0951061415
สำหรับสิ่งของที่ประชาชนมาบริจาคแล้วเป็นจำนวนมาก ทางกองทัพภาคที่ 4 จะดำเนินการขนส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่อไป
…………………………………

S__29409487 S__29409489 S__29409490 S__29409491 S__29409492 S__29409493 S__29409494 S__29409495 S__29409497 S__29409498

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ "

Comments are closed.