พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 ตุลาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 10 ต.ค. 62 ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน  ในการนี้ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคขึ้น จำนวน 2 จุด ตั้งแต่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นมา จุดที่ 1 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบโดยมณฑลทหารบกที่ 41, กรมทหารราบที่ 15 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 รับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยมีกองพลทหารราบที่ 5 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 43 มณฑลทหารบกที่ 44 มณฑลทหารบกที่ 45 และหน่วยทหารในพื้นที่ให้การสนับสนุน และจุดที่ 2 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับผิดชอบโดยมณฑลทหารบกที่ 42 และกรมทหารราบที่ 5 รับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีกองพลทหารราบที่ 15 กองพลพัฒนาที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 46 และกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุน ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี สรุปยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 246,400 บาท รวมทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภคต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยสิ่งของทั้งหมด จะไปนำส่งให้กับกองทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต่อไป  พลตรี สิทธิพร  มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า รัฐบาลและกองทัพบก มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ได้ระดมกำลังพลและเครื่องมือบรรเทาสาธารณะภัยเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกับรัฐบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน อันแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความรักความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามที่ประสบกับสภาวะทุกข์ยาก ลำบาก ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 จะได้นำสิ่งของบริจาคเหล่านี้ ไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามวัตถุประสงค์ต่อไป และขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกคน โดยความปรารถนาดีของพวกเราชาวภาคใต้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ สุขอีกครั้ง

 

DSC04753 DSC04756 DSC04763 DSC04764 DSC04774 S__17211578 S__17219600 S__17219602

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "

Comments are closed.