รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

26 ตุลาคม 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตรจากกองทัพภาคที่ 4 ตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
▶️ พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นสาขาต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เข้ารับรางวัล พร้อมกับพยาบาลดีเด่นจากโรงพยาบาลต่างๆ
▶️ และเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นห่างไกลความเจริญ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข โดยทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุข” เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

 

001 003 004 010 013 014

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ "

Comments are closed.