สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 4 พ.ย.62 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,944 ราย นอกจากนี้มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยม จำนวน 27 ราย และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 4 ราย ในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่เฝ้าฯ รับ – ส่ง เสด็จ

 

11245 11246 11247 11252 729029

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

Comments are closed.