เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชนในพื้นที่

6 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 5 พ.ย. 62 พ.อ.หญิง ผุสดี เต็มยอด รอง หน.ศปส.ศปก.ทภ.4 และ คุณ กัลยา ทับทิมทองคำ จาก ศผข.ทภ.4 และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมการอบรม Happy Media, Happy Money เพื่อการประชาสัมพันธ์การวางแผนการเงินและการออม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จว.น.ศ. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และส่วนราชการด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ตามนโยบายของ ทบ. ณ โรงแรมปุระนคร จว.น.ศ. โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผวจ.น.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด

 

736463 736464 736465 736466 S__3850255 S__3850257

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ "

Comments are closed.