กองทัพภาคที่ 4 ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมผลิตสื่อยุคดิจิทัล

12 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร  มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 4 และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง จนถึงหน่วยระดับกองพัน กว่า 150 คน

โดยมี ด๊อกเตอร์สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พันเอกอนุสรณ์  โออุไร รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 และคณะอาจารย์ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ผ่านสื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการนำความรู้ที่ได้รับ ไปสู่การปฏิบัติ สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้สมาร์ทโฟน และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึง พัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังพลแบบ “ มัลติฟังก์ชั่น ” สามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น “นักรบไซเบอร์” ของกองทัพภาคที่ ๔ ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในระดับกองทัพภาค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีดีนิวส์/มีดีทีวี นครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร การอบรมมีกำหนด 2 วัน ในวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2561

1340022 1340023 1340026 1340030 1340035 1340037 1340038 1340039 1340040 1340041 1340042 1340043 1340044 1340045 1340047 1340049

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทัพภาคที่ 4 ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมผลิตสื่อยุคดิจิทัล "

Comments are closed.