รองแม่ทัพภาที่ 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง

20 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.10น พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอิรวดี  ชั้น 3 ศาลากลางหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

S__4169832

S__4169833 S__4169834 S__4169835

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองแม่ทัพภาที่ 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง "

Comments are closed.