พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ

22 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

20 พฤศจิกายน2561 เวลา 11.00น พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุลเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ อพป. ปี 62 ณ.โรงแรมราวดี ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช1 2 4 5 6

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ "

Comments are closed.