แม่ทัพภาคที่ 4 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน”

3 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ 3 ธันวาคม2561 เวลา 10.00 น ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick Off) ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี โดยมีนาย อดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับการประชุมในวันนี้นั้น เป็นการผลักดันให้สถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สร้างพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานศึกษาเอกชนและก็ร่วมกันแสดงพลังของการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดย มทภ.4 กล่าวว่า “นี่คือความตั้งใจของ มทภ.4 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมเดินหน้าสู่ความสงบสุข ลูกหลานได้เข้ารับการบำบัดและผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดี ขอเวลา 3 เดือน ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เกิดเป็นความร่วมมือที่เห็นผลจริงและจับต้องได้”

S__22265861 S__22265862 S__22265863 S__22265864 S__22265865

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” "

Comments are closed.