แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ รับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๔

11 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ รับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๔ จำนวน ๔๙ ชุด โดยมี ชป.กร. กองทัพภาคที่ ๔ กว่า ๓๕๐ คน เข้ารับฟังการประชุมรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน  ชป.กร.ทภ.๔ ตามนโยบายกองทัพบก

S__90152964 S__90152965 S__90152966 S__90152967 S__90152968

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ รับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๔ "

Comments are closed.