รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เปิดการฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ของ กอ.รมน.ภาค 4

11 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

10 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ.อ.อนุสรณ์  โออุไร รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ของ กอ.รมน.ภาค 4 โดย พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ หน.ฝ่ายแผนและประเมินผล ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม จัดจากทีมขุนด่าน ของ กอ.รมน.ภาค 4 และ กอ.รมน.จังหวัด 14 จังหวัด รวม 25 ชุดๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรม  มีทีมวิทยากร “ ขุนด่าน ” จาก กอ.รมน. มาทำการอบรม และ  พล.ต.กฤษฎากรณ์  กรณ์ศิลปะ ผอ.ส่วนแผนและปฏิบัติการ กอ.รมน.เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์

สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรชุดขุนด่าน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง และขยายผลในการเสริมสร้างความรักความสามัคคี เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดการอบรม 3 วัน ในห้วง 10-12 ธันวาคม  2561

DSC07436 DSC07467 DSC07483 DSC07491 DSC07521 DSC07535 DSC07552

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เปิดการฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ของ กอ.รมน.ภาค 4 "

Comments are closed.