“ …ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 ปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง …”

13 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

12 ธันวามคม2561 หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค นครศรีฯ พล.ต.กฤษฏากรณ์  กรณ์ศิลป์ ผอ.ส่วนแผนและปฏิบัติการ ศปป. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตร ตามโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง ส่งเสริมกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.ต.วรวุฒิ  แสงทอง ชุดวิทยากรขุนศึก และคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค ร่วมในพิธี โดย พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ หน.ส่วนแผนฯ ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในช่วงก่อนเข้าสู่พิธีปิดการฝึกอบรม ชุดวิทยากรขุนศึก โดย พล.ต.วรวุฒิ  แสงทอง ได้บรรยายปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างความรักความสามัคคี ด้วยระบบแสง สี เสียง และสื่อผสม ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค นครศรีฯ จำนวนกว่า 500 คน รับฟัง ซึ่งหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นฯ ได้กระทำพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตร และหลังจากนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลเสริมสร้างความรักความปรองดองในพื้นที่ ต่อไป

DSC07712 DSC07714 DSC07733 DSC07740 DSC07755 DSC07770 DSC07826 DSC07841 DSC07864

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " “ …ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 ปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง …” "

Comments are closed.