แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพบุคลากรและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.ศอ.ปส.จชต เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพบุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ.การประชุมเชิงปัตตานี ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี ผวจ.ปัตตานี/ผอ.ศอ.ปส.จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปัตตานี ได้รับทราบนโยบายและ “แนวทางระบบการบำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้เป็นไปตามขั้นตอนทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหา, การคัดแยก คัดกรอง, การบำบัดรักษา, การติดตามดูแล และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของท่าน มทภ.4ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยให้ทุกส่วนดำเนินการปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

S__22954120 S__22954121 S__22954122 S__22954123 S__22954124

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพบุคลากรและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด "

Comments are closed.