มณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้

13 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

12 ธันวาคม2561 เวลา10.00 น   ที่มณฑลทหารบกที่ 41ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 พลตรีไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดให้มีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนา ครบปีที่ 78   เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลในสังกัด โดยมี อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธี และ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆ พร้อมทั้งกำลังพลในสังกัด มทบ.41 กองทัพภาคที่ 4 มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับมณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2483 ในนาม “ มณฑลทหารบกที่ 5 ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในขณะนั้นมีพลตรีหลวงพิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศครั้งสำคัญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ด้วยการยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง “ อนุสาวรีย์วีรไทย ” หรือ “พ่อจ่าดำ” เป็นอนุสรณ์ความเสียสละ หลังจากนั้นเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ.2518 ก็ได้มีการแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยบังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ,หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 41 และกำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหารการคดีและการเรือนจำ และดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ ซึ่งในปีนี้มณฑลทหารบกที่ 41 ครบการสถาปนาเป็นปีที่ 78 จึงจัดให้มีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ต่อไป

IMG_7331 IMG_7337 IMG_7523 IMG_7609 IMG_7624 IMG_7635

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้ "

Comments are closed.