แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4”

17 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

15 ธันวาคม2561 เวลา13.30นพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4” ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขับเคลื่อน งานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น มทภ.4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4 และ ผอ.ศอ.ปส.จชต. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการในความร่วมมือ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย วันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบาย การประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ขึ้น และนอกจากจะมีการมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการฟื้นฟูและบำบัดรักษาแล้ว ยังมีการประชุมขับเคลื่อน แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ เช่น การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ ความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแสวงหาทางออกของการแก้ไขปัญหา เป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนต่อไป

163151 163152 163153 163155 163156 163159 163160 163163 163267

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4” "

Comments are closed.