พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 และคณะ กรุณาให้การต้อนรับ คณะครู รร.ศรีธรรมราชศึกษา และสมาชิกจากคริสตจักรเบธเลเฮ็มนครศรีธรรมราช เข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาส ประจำปี 2561

19 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.แมนศักดิ์  บุญโพธิ์แก้ว รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค4 และฝสธ.ทภ.4 กรุณาให้การต้อนรับ คณะครู รร.ศรีธรรมราชศึกษา และสมาชิกจากคริสตจักรเบธเลเฮ็มนครศรีธรรมราช เข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาส ประจำปี 2561  ณ ห้องรับรอง หาญ ลีนานนท์  บก.ทภ.4  ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.

1384602 1384605 1384606 1384610 1384624 1384625 1384637 1384658

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 และคณะ กรุณาให้การต้อนรับ คณะครู รร.ศรีธรรมราชศึกษา และสมาชิกจากคริสตจักรเบธเลเฮ็มนครศรีธรรมราช เข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาส ประจำปี 2561 "

Comments are closed.