พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รอง หน.ฝกร.กกล.รส.ทภ.4/ผช.โฆษก ทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านนครศรีธรรมราช ตั้งข้อสังเกตไม่เปิดประตูระบายน้ำในคลองท่าดี เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในตัวเมือง

24 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ รอง หน.ฝกร.กกล.รส.ทภ.4/ผช.โฆษก ทภ.4 พร้อมด้วยกำลังทหารจาก กกล.รส.มทบ.41 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านนครศรีธรรมราช ตั้งข้อสังเกตไม่เปิดประตูระบายน้ำในคลองท่าดี เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในตัวเมือง ในช่วงอุกทกภัยที่ผ่านมา ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย นายจิรายุทธ จินดารัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช ซึ่งรับผิดชอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำของฝายคลองท่าดี ชี้แจงว่า ประตูระบายน้ำดังกล่าว เป็นท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของฝายคลองท่าดี ซึ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายนี้มีความยาวประมาณ 14.55 กิโลเมตร ลักษณะของคลองเป็นคลองส่งน้ำ ไปยังพื้นที่การเกษตร วัตถุประสงค์ของการขุดคลองแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นคลองส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ใช่คลองระบายน้ำ การเปิดน้ำเข้าไปในคลองไม่สามารถช่วยระบายน้ำได้อย่างที่หลายคนคาดการณ์ ประกอบกับมีอาคารอัดน้ำอยู่กลางคลองเป็นช่วงๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เมื่อเปิดน้ำเข้าไปในปริมาณมากก็จะทำให้น้ำล้นข้ามคันคลอง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อคลองชลประทาน อาคารชลประทาน และพื้นที่รอบๆได้ อีกทั้งน้ำจากคลองดังกล่าว อาจไหลไปสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาเคียน และ ต.นาทราย อีกด้วย ส่วนผักตบชวา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการกำจัดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นฤดูน้ำหลาก ทำให้มีผักตบชวาไหลลงสู่คลองตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกัน เข้าไปดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาที่อยู่ในคลองตลอดเวลา เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ปลายคลองได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในการนี้ ได้นำสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ต่อไป

DSC08017 DSC08087 DSC08102 DSC08104 DSC08145 DSC08161 DSC08163

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รอง หน.ฝกร.กกล.รส.ทภ.4/ผช.โฆษก ทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านนครศรีธรรมราช ตั้งข้อสังเกตไม่เปิดประตูระบายน้ำในคลองท่าดี เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในตัวเมือง "

Comments are closed.