พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” ในพื้นที่ภาคใต้

28 ธันวาคม 2018 | ข่าวสาร
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

24 ธันวาคม 2561  เวลา15.00 น พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” ในพื้นที่ภาคใต้ (เว้น 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา) ณ โรงแรมทักษิณ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

IMG_3730 IMG_3743 IMG_3748 IMG_3777 IMG_3789

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” ในพื้นที่ภาคใต้ "

Comments are closed.