Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :215
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :332
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038091
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
:: เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๐, ๐๙๐๐ นาย เกล็น เดวี่ส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ประมาณ ๑๐ คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.น.ศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ จว.น.ศ. ชั้น ๔ ศาลากลาง จว.น.ศ. (หลังใหม่) เวลา ๐๙๔๕ นาย เกล็น เดวี่ส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน (ผ่านล่ามแปลภาษา) ในประเด็นต่างๆ
๑) ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับมูลนิธิ Save. the. Childen. ได้สนับสนุนช่วยเหลือเงิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึง จว.น.ศ. ๒) ประเทศสหรัฐอเมริกามีความห่วงใยและแสดงมิตรไมตรีจิตอยากช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมด้วยความจริงใจ ๓) กล่าวถึงรัฐบาลไทยว่ามีความเป็นมืออาชีพ/ความพร้อมที่ดีมากในการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างดีเยี่ยม ต่อมาเวลา ๐๙๕๐ นาย เกล็น เดวี่ส์ พร้อมคณะได้เดินทางออกจากศาลากลาง จว.น.ศ. ไปยัง อ.จุฬาภรณ์ จว.น.ศ. เพื่อแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ พบปะและเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป
เขียนโดย : webmaster 17-02-2560 เวลา 14:37:34 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054