Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :1015
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040319
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผบ. มทบ.44 เข้าร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตช่องนางรอตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผบ. มทบ.44 เข้าร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตช่องนางรอตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก และประชาชน
เมื่อ 27 พ.ค.60 ,1500 พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผบ. มทบ.44 เข้าร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตช่องนางรอตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก และประชาชน ณ บริเวณสะพานแก่งตะเคียน ม.11 ต.ครน อ.สวี จว.ชุมพร โดยมี พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ กรมราชอง ครักษ์ เป็นประธานในพิธีและได้มอบเกียรติบัติให้กับผู้สนับสนุน ส่งเสริมและทำคุณประโยชน์ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตฯ

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เขียนโดย : ศูนย์ปรองดอง 02-06-2560 เวลา 13:14:01 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054