Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :344
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038780
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: เสธ.ทภ.4ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคายางพารา
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4/เสธ.กกล.รส.ทภ.4 และคณะ ฝสธ.ทภ.4/ฝสธ.กกล.รส.ทภ.4 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับ นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพารา จว.น.ศ. และนายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จว.น.ศ. เพื่อร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราสืบเนื่องจาก เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย.60 ได้มี นายมนัส บุญพิพัฒน์ นายยกสมาคมผู้กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย ได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพชาวสวนยางพารา ประมาณ 20 คนซึ่งได้รวมตัวกันที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.จันดี อ.ฉวาง จว.น.ศ.เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาราคายางพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดกลางยาพารานครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จว.น.ศ.

ผลการประชุม

1.เรื่องสถานการณ์ราคายางในห้วงเวลาและปํญหาที่จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนยาง...สรุป..สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน..ราคามีการปรับตัวขึ้นลงโดยชาวเกษตรสวนยาง..ยอมรับได้...แต่ข้อเรียกร้องของนายมนัส และพวก เมื่อ 12 มิ.ย.60 กลุ่มดังกล่าว..ไม่ได้มาเรียกร้องเรื่องราคายาง..แต่มาหารือกับตลาดกลางยางพารา ในประเด็นขอให้ตลาดกลาง เสนอเรื่องให้ กยท. พิจารณาอนุมัติเงินหมุนเวียน. จำนวน 30 ล้าน เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ทันที ที่นำยางพารามาขาย..โดยไม่มีประเด็นเรื่องเรียกร้องราคายาง หรือจะมีการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะได้ขอความร่วมมืออย่าให้องค์กร/ชาวเกษตรกรสวนยางมีการชุมนุม/เคลื่อนไหว..และที่สำคัญ..อย่าเดินทางไปเคลื่อนไหวที่กรุงเทพ...โดยขอให้มีการแก้ไขปัญหา..ให้ได้ข้อยุติในระดับพื้นที่ โดย กกล.รส.ทภ.4

เขียนโดย : ธัญชนก สุขเพ็ญ 19-06-2560 เวลา 10:36:36 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054