Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :285
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038721
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีบวงสรวง พ่อจ่าดำ จัดสร้างรูปหล่อ “ พ่อจ่าดำ ”
พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขอพร ในการจัดทำรูปหล่อจำลอง อนุสาวรีย์วีรไทย และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปหล่อจำลอง อนุสาวรีย์วีรไทย “ พ่อจ่าดำ “ สำหรับมอบให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและลาออกตามโครงการฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
โดยมี พลตรีวรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรีอาคม พงษ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พลตรีจะนะ ปรีชา เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 , ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และกำลังพลภายในค่ายวชิราวุธโดยพร้อมเพรียงกัน โดยอนุศาสนาจารย์ ได้เชิญแม่ทัพภาคที่ 4 คล้องมาลัยที่ดาบปลายปืนของอนุสาวรีย์วีรไทย จากนั้น พราหมณ์โชติ ทวิสุวรรณ พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ได้เชิญประธานจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง และประกอบพิธีบวงสรวง โดย พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกันปักธูปเทียนที่เครื่องบวงสรวง และประธาน ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธี สำหรับพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปหล่อจำลองอนุสาวรีย์วีรไทย “ พ่อจ่าดำ ” กำหนดกระทำพิธี ณ วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงขอพร และพุทธาภิเษกแล้ว กองทัพภาคที่ 4 จะได้เตรียมการมอบให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและลาออกตามโครงการฯ ต่อไป
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 25-09-2560 เวลา 09:54:40 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054