Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :250
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038686
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: ผอ.ศปร.ทภ.4 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ
เมื่อ 16 ต.ค. 60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปร.ทภ.4 และคณะ เดินทางไปรับทราบ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ คลองหอยโข่ง และโครงการศิลปาชีพ คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพล.พัฒนา 4
โดย รอง มทภ.4 และคณะ ได้ฟังบรรยายสรุป, เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง พบว่า พล.พัฒนา4 เพิ่งเข้ารับผิดชอบเมื่อก.ย.60, กิจกรรมมีการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ พบปะพูดคุยกับคนงานซึ่งปัจจุบันมี 27 คน เกือบทั้งหมดมีภูมิลำเนาในอ.ระโนด จ.สงขลา ต้องนั่งรถไป-กลับมาทำงานทุกวัน ที่ผ่านมาได้ค่าแรงคนละ 150-160 บาท/วัน แต่เดือนก.ย.60 ที่พล.พัฒนา4 มารับผิดชอบเดือนแรกจ่ายให้คนละ 220 บาท/วัน ภาพรวมปัจจุบันฟาร์มตัวอย่าง มีรายจ่ายเดือนละ 400,000 บาทเศษ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เดือนละประมาณ 30,000 บาทเศษ ปัญหาข้อขัดข้อง เนื่องจากพล.พัฒนา4 เพิ่งเข้าไปรับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานดีพอ ซึ่งได้ให้คำแนะนำไปแล้ว......หลังจากนั้นได้เยี่ยมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพคลองหอยโข่ง ซึ่งทำกิจกรรมปักผ้าตามแบบที่ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งให้ มีสมาชิกกลุ่ม 212 คน ครูผู้สอน 2 คน สมาชิกมีรายได้เสริมเฉลี่ย 1,200-4500 บาท/คน/เดือน ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาที่มี เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางควบคู่ไปด้วย
เขียนโดย : webmaster 17-10-2560 เวลา 13:18:55 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054