Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :263
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038699
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อชี้แจงแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อชี้แจงแผน และมอบแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของทภ.4 และกอ.รมน.ภาค4 สน. ในปี 2561
โดยมี ผอ.ศปร.ทภ.4 , ผอ.สมศ.กอ.รมน.ภาค4สน., หน.คณะทำงาน1-4, หน.ชุดประสานงานโครงศิลปาชีพ, โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ, โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 9 -12, โครงการศูนย์ครูใต้, โครงการฟาร์มตัวอย่างไอบือแต เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของทุกคนและทุกหน่วยให้ยึดถือตามแนวทางพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ และนโยบายของ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค4 โดยให้ประชาชนและสมาชิกโครงการมีความอยู่ดี กินดี และมีความปลอดภัย, สานต่อโครงการฯให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน, เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานโครงการฯและพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งปวง ณ ห้องประชุม ศปพร. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 18-10-2560 เวลา 09:24:15 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054