Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :272
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038708
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค4 สน.เยี่ยมพบปะ สมาชิกฯ พื้นที่นราธิวาส
วันที่ 19 ต.ค. 60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4 และ ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา ของสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบะฟาร์มตัวอย่าง บ.รอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
จากการพบปะพูดคุย สมาชิกโครงการมีความเป็นอยู่สุขสบายดี มีความสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าที่ทรงให้การช่วยเหลือ และหน่วยงานทุกหน่วยที่เข้ามาดูแล ปัจจุบันมีรายได้จากค่าจ้างในการทำงานที่ศูนย์ศิลปาชีพเซรามิก 28 คน, จากค่าจ้างฟาร์มตัวอย่าง 17 คน ที่เหลือมีรายได้จากการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของแต่ละครอบครัว......มีปัญหาที่ขอความช่วยเหลือจากทางการเรื่องเดียวคือปัจจุบันมีการถอนชุดทหาร(นย.ทร.) ที่เคยมาช่วยรปภ.หมู่บ้านและช่วยเหลือด้านอื่นๆ เนื่องจากเหตุผลการปรับลดกำลังในส่วนนี้ลง, สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเกิดความหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย และมีความรู้สึกผูกพันทางใจมายาวนาน 10 กว่าปี จึงมีความทุกข์ใจ หน่วยที่รับผิดชอบเข้าไปชี้แจงอธิบายเหตุผลว่าในหมู่บ้านมีสมาชิกอรบ.อยู่แล้ว, มีกองร้อยนย.ทร.อยู่ใกล้ๆเข้ามาตรวจและเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง, ในระยะยาวต้องพึ่งตนเอง แล้ว แต่ยังไม่หายทุกใจ ยังยืนกรานว่าอยากให้ทางการช่วยส่งทหารเข้ามาอยู่ดูแลหมู่บ้านเหมือนเดิมอาจเป็นชุดเล็กๆก็ได้ ...จึงได้รับเรื่องไว้เพื่อประสานการแก้ปัญหาต่อไป
เขียนโดย : webmaster 20-10-2560 เวลา 14:12:16 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054