Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :1070
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040374
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: รองมทภ.4 และผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และให้กำลังใจสมาชิกโครงการศิลปาชีพบ.ไอร์บาลอ
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4 และผอ.ศปพร.และพ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผบ.ร.151และหน.คณะทำงานที่3 เดินทางไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และให้กำลังใจสมาชิกโครงการศิลปาชีพบ.ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ///รวมถึงเยี่ยมพบปะสมาชิกอรบ.และราษฏรในพื้นที่ และอัญเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับราษฏรในพื้นที่ /// เยี่ยมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10......ผลการตรวจเยี่ยมศิลปาชีพ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มปักผ้า 187 คน, กล่มจักสานย่านลิเพา 20 คน.
มีปัญหาที่อยากให้ช่วย 2 เรื่องคือ 1. ชิ้นงานผ้าปักส่งให้มูลนิธิตั้งแต่ม.ค.60 ยังไม่ได้รับเงิน(คณะทำงานรับจะนำเรียนมูลนิธิฯ) 2.กลุ่มจักสานย่านลิเพาเดิมมี 108 คน ปัจจุบันเหลือ 20 คนและไม่ได้ส่งชิ้นงาน เนื่องจากไม่มีครูประจำกลุ่ม(เดิมมีแต่ย้ายไปอยู่ที่อื่น) จึงอยากให้หาครูประจำกลุ่มมาให้(คณะทำงานรับจะนำเรียนมูลนิธิฯ).....ผลการพบปะราษฎรและสมาชิกอรบ.อยากให้ช่วย 2 เรื่องคือ 1. ของบประมาณอยากปรับปรุงศาลาทรงงานให้ดีขึ้น(คณะทำงานรับดำเนินการ) 2.อยากให้ช่วยหางบประมาณมาปรับปรุงถนนทางเข้าไปฝายเก็บน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะทาง 3,500 เมตร(คณะทำงานรับจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ)......ผลจากการตรวจเยี่ยมทำให้สมาชิกศิลปาชีพและราษฎร บ.ไอร์บาลอ มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 01-11-2560 เวลา 15:42:34 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054