Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :294
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :560
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2038730
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
:: มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค.4 พร้อมด้วย รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เข้ารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค.4 พร้อมด้วย พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร.นำคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทภ.4 และกอ.รมน.ภาค.4 สน.ทั้ง ผบ.พล.พัฒนา4, หน.คณะทำงาน1-4 และผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เข้ารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบรอบ 2 เดือน (ห้วงตั้งแต่ 12 ก.ย. - 8 พ.ย.60) โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานการประชุมฯ
เรื่องที่รายงาน ประกอบด้วยได้ 1.การจัดระเบียบงานในความรับผิดชอบ ปี2561 2.ความคืบหน้าการปฎิบัติงานตามห้วงเวลา (โครงการศิลปาชีพ, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง, วิสาหกิจชุมชน, การดูแลวัดและพระสงฆ์, โครงการราษฏรอาสารักษาหมู่บ้าน, การพัฒนาศูนย์ครูใต้, การรวบรวมและจัดระเบียบที่ดินของมูลนิธิ) 3.การอำนวยการ และขับเคลื่อนงานที่สำคัญ 4.งป.การดำเนินงาน 5.แผนการปฏิบัติงานห้วง 2 เดือนต่อไป ณ ห้องประชุมมูลนิธิศิลปาชีพ สวนจิตรลดา.....ผลการปฏิบัติ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ฯ พึงพอใจและชมเชยการปฏิบัติงานของทีมงาน ทภ.4
เขียนโดย : ณัฐตายา ยิ่งคำนึง 09-11-2560 เวลา 13:54:27 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054