Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :1054
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040358
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: รองมทภ.4 และผอ.ศปพร. เดินทางไปประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของตัวแทนชุมชนไทยพุทธกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4 และผอ.ศปพร. เดินทางไปประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของตัวแทนชุมชนไทยพุทธกลุ่มเสี่ยง ณ.สนง.กลุ่มไทยพุทธรักชาติ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้รับทราบปัญหาความต้องการ...ได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาสำนักสงฆ์
บ.ศรีภิญโญ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 30,000 บาท...ได้ประสานทหารช่างจากช.พัน.15 ไปช่วยปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ.บือแนราแล ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา...ได้ประสานมศ.กอ.รมน.ภาค4สน.ไปช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้ราษฏรบ.บันนังกระแจาะ ต./อ.ธารโต จ.ยะลา...ให้คณะทำงานที่1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างปัอมยามรักษาความปลอดภัยให้ บ.หาดทราย ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา...รับจะหางบประมาณมาช่วยเหลือวัด/สำนักสงฆ์ที่ห่างไกล และช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 21-11-2560 เวลา 13:39:09 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054